Aktualno

Vertikalni lanac i kvaliteta proizvoda Skupine Panvita

Skupina Panvita je prvi i najveći lanac tvrtki u slovenskoj prehrambeno-prerađivačkoj industriji koji vrši sigurnu i kvalitetnu preradu hrane tijekom cijelog puta od njive do žlice. Više ...

Veterinarstvo

Osnovna djelatnost veterinarstva je vršenje kvalitetnih veterinarskih usluga na visokoj stručnoj razini. Više ...

Peradarstvo

U sklopu peradarstva, koje se odvija u tvrtki Panvita, Agromerkur d.o.o. vrši proizvodnju snesenih jaja i jedan dan starih pilića, uzgoj pilića te posjeduje klaonicu. Više ...

Prodavaonice i centri

MESNA centri
Murska Sobota
02 521 31 37
Gornja Radgona
02 565 10 14
Novo mesto
07 337 99 20
Kranj
08 205 79 60
Koper
08 205 71 80